Aktuality

20.2.2018 - Aktualizace dat o nehodách v silničním provozu

 

Ve spolupráci s Policií ČR byla zaktualizována data o nehodách v silničním provozu. Nyní jsou v databázi JDVM údaje o nehodách za období od 1.1.2007 do 4.2.2018. Aplikace využívající této databáze ke statistickému vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve stanoveném správním území, lokalitě, na vybrané pozemní komunikaci a v okolí vybraného železničního přejezdu, jsou v tematické oblasti Statistika nehod v mapě.

 

REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ JEDNOTNÉ DOPRAVNÍ VEKTOROVÉ MAPY

Od počátku provozu Portálu Jednotné dopravní vektorové mapy se zaregistrovalo 1 215 uživatelů z řad státní a veřejné správy, škol a výzkumu, projekčních ateliérů a správců dopravní infrastruktury k rutinnímu využívání tohoto systému.