Aplikace pro správce dat

V rámci Etapy I řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Prostorové navázání bodových prvků na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat prostřednictvím klienta přístupného cestou Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa.

Aplikace slouží k vytvoření databáze vazeb jednotlivých bodových prvků (nehod, zastávek, přejezdů) na přilehlou pozemní komunikaci v obci (intravilán) i mimo obec (etravilán) uloženou v rámci GIS JDVM.

Správci dat služby dopravní Policie zodpovědní za metodiku zpracování evidence dopravních nehod mají přístup k aplikaci zde.

Správci dat dopravních úřadů zodpovědní za metodiku zpracování evidence zastávek veřejné autobusové dopravy  mají přístup k aplikaci zde.

Správa železniční dopravní cesty, s.o. mající v gesci metodiku zpracování evidence železničních přejezdů má přístup k aplikaci zde.