Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území

V rámci Etapy II řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území podle vybraných kritérií.

Vhodnou kombinací kritérií výběru nehod a správních území si může uživatel aplikace operativně vytvářet tematické mapy nehodovosti vybraných pro úrovně okresy - LAU1, obce, katastrální území a městské obvody/městské části.

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.