Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v zadané lokalitě

V rámci Etapy III řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v zadané lokalitě.

Aplikace umožňuje uživateli definovat analyzovanou lokalitu nejen ve tvaru obdélníku, jako tomu bylo doposud, ale i ve tvaru obecného polygonu.

Uživateli se otevírá široká škála volby lokality v intravilánu obce pro statistickou analýzu nehodovosti. 

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.

 

REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ JEDNOTNÉ DOPRAVNÍ VEKTOROVÉ MAPY

Od počátku provozu Portálu Jednotné dopravní vektorové mapy se zaregistrovalo 1 298 uživatelů z řad státní a veřejné správy, škol a výzkumu, projekčních ateliérů a správců dopravní infrastruktury k rutinnímu využívání tohoto systému.