Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v zadané lokalitě

V rámci Etapy III řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v zadané lokalitě.

Aplikace umožňuje uživateli definovat analyzovanou lokalitu nejen ve tvaru obdélníku, jako tomu bylo doposud, ale i ve tvaru obecného polygonu.

Uživateli se otevírá široká škála volby lokality v intravilánu obce pro statistickou analýzu nehodovosti. 

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.