Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci

V rámci Etapy IV řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci.

Vhodnou kombinací kritérií výběru nehod a pozemní komunikace si může uživatel aplikace operativně vytvářet tematické mapy nehodovosti na vybraných komunikacích.

Pro lepší orientaci uživatelů při zadávání kritérií výběru analyzované silnice byl z dat ŘSD vytvořen seznam silnic s jejich průběhem v jednotlivých krajích ČR (seznam naleznete zde).

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.