Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu v okolí vybraného objektu na pozemní komunikaci

V rámci Etapy V řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu v okolí vybraného objektu na pozemní komunikaci nebo při křížení vybraných komunikací  umožňující vyhledání a prostorové zobrazení uzlového bodu (křižovatky, změny jízdních pruhů, apod.), na pozemní komunikaci a výběr nehod do požadované vzdálenosti od komunikace a uzlového bodu.

Vhodnou kombinací kritérií výběru nehod, pozemní komunikace a objektu na komunikaci si může uživatel aplikace operativně vytvářet tematické mapy nehodovosti v okolí vybraných objektů na vybrané komunikací nebo při křížení vybraných komunikací.

Pro lepší orientaci uživatelů při zadávání kritérií výběru analyzovaných silnic byl z dat ŘSD vytvořen seznam silnic s jejich průběhem v jednotlivých krajích ČR (seznam naleznete zde).

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.