Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu v okolí železničních přejezdů

V rámci Etapy V řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu v okolí železničních přejezdů podle zadaných kritérií umožňující vyhledání železničního přejezdu, prostorové zobrazení přejezdu, jeho okolí a výběr nehod do požadované vzdálenosti od přejezdu a komunikace.

Vhodnou kombinací kritérií výběru nehod, správního území, pozemní komunikace, traťového úseku a železničního přejezdu si může uživatel aplikace operativně vytvářet tematické mapy nehodovosti v okolí železničních přejezdů na vybrané komunikací, nebo traťovém úseku nebo při křížení vybraných komunikací a traťových úseků.

Pro lepší orientaci uživatelů při zadávání kritérií výběru analyzovaných silnic byl z dat ŘSD vytvořen seznam silnic s jejich průběhem v jednotlivých krajích ČR (seznam naleznete zde). 

Také byl zpracován seznam železničních přejezdů evidovaných SŽDC podle traťových úseků, na kterých leží (seznam naleznete zde).

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.