Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase

V rámci Etapy VII řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace  Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase umožňující statistickou analýzu nehodovosti na zadané trase podle zvolených kritérií výběru nehod.

K definování trasy určené pro analýzu nehodovosti byl využit uzlový lokalizační systém vytvořený Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a počátek nebo konec zadané trasy se určují libovolným uzlovým bodem.

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře apliace tematické mapy.