Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v časové řadě v mapě

V rámci Etapy VIII řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM)“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu MV byla vyvinuta aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v časové řadě v mapě  umožňující statistickou analýzu nehodovosti ve vybraném správním území (NUTS 2, NUTS 3, LAU 1 a ORP) v zadaném časovém období podle zvolených kritérií výběru nehod.

Tato aplikace je určena odborné i laické veřejnosti a je volně přístupná.

Vhodnou kombinací kritérií výběru nehod a správních území si může uživatel aplikace operativně vytvářet tematické mapy nehodovosti vybraných vyšších správních území a jejich podřízených částí.

Poklepem na ikonu ilustrační mapky se dostanete do vstupního formuláře aplikace tematické mapy.