Statistika nehod v mapě - ŘSDP

V rámci řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra byly vyvinuty následující aplikace pro potřeby uživatelů z řad zaměstnanců služby dopravní Policie ČR.

Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraných lokalitách

Aplikace umožňuje pravidelnou statistickou analýzu nehodovosti v libovolném množství lokalit nadefinovaných uživatelem a tvořících logický celek.

Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území s využitím vlastních doplňkových dat

Tato aplikace je v testovacím provozu a umožní uživatelům statistickou analýzu následků nehodovosti u všech účastníků nehody v silničním provozu ve vybraném správním území.