Portály veřejné správy

Geoportál INSPIRE je realizován podle požadavků INSPIRE a slouží pro registraci povinných subjektů, splnění všech povinností týkajících se metadat (vytvoření metadat a jejich zobrazení), pro vytvoření monitoringu a pro zpřístupnění vyhledávacích a zobrazovacích služeb.

Geoportál ČÚZK  je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).