Kontakty

Gesci nad Portálem geografického informačního systému „Jednotná dopravní vektorová mapa“ má odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva dopravy.

Styčný pracovník
 
Ing. Ondřej Šváb
Telefon: 225 131 598      
E-mail: ondrej.svab@mdcr.cz
 
Informace k rutinnímu provozu jednotlivých aplikací v oblasti "Statistické zobrazení nehod v mapě" (vytvořené v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra - projekt VG20122015097)
 
poskytne

Ing. Milan Brich
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Divize rozvoje dopravy
Thámova 7
186 00 Praha 8
Milan.Brich@cdv.cz
tel:  541 641 768