Statistika nehod v mapě

V rámci řešení projektu „Rozšíření analytických funkcí publikační aplikace Statistické zobrazení nehod v mapě, provozované na Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa“ (VG20122015097) bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra byly vyvinuty výše uvedené aplikace  sloužící potřebám jednak správcům dat (část pro registrované uživatele) a jednak uživatelům z řad veřejnosti.

Řešení projektu je rozděleno do následujících etap, které byly řešeny v jednotlivých letech.

Rok 2012

Etapa I - Prostorové navázání bodových prvků na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat prostřednictvím klienta přístupného cestou Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa.

Etapa II  -  Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území podle vybraných kritéri.

Etapa III - Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v zadané lokalitě.

Rok 2013

Etapa IV - Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci.

Etapa V - Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu v okolí vybraného objektu na pozemní komunikaci nebo při křížení vybraných komunikací.

Etapa VI – Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu v okolí železničních přejezdů podle zadaných kritéri.

Rok 2014

Etapa VII - Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase.

Etapa VIII - Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v časové řadě.

 

REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ JEDNOTNÉ DOPRAVNÍ VEKTOROVÉ MAPY

Od počátku provozu Portálu Jednotné dopravní vektorové mapy se zaregistrovalo 1 160 uživatelů z řad státní a veřejné správy, škol a výzkumu, projekčních ateliérů a správců dopravní infrastruktury k rutinnímu využívání tohoto systému.